top of page

IMPRESSUM
 

Published by:

Editor / Vydavatel:
Werner Metzger GmbH
Rita-Maiburg-Str. 33
70794 Filderstadt
Telefon +49 (07 11) 160 86-0
Fax  + 49 (07 11) 160 86-86
E-mail:  
CEO: Werner Metzger, Marion Metzger, Isabel Brockmann-Metzger
Sídlo společnosti: Filderstadt
Registrační soud: Úřední soud Stuttgart HRB 222561
DIČ: DE 147 838 463

Realizace: Steffen Hoffner
Produktové fotografie: Steffen Hoffner, Spacemedia GmbH

Ostatní fotografie:
Werner Metzger GmbH,
Autor: wormig/ FOTOLIA
Autor: Spooky2006 / Fotolia

Veškeré texty, obrázky a jiná díla zvěřejněná na webových stránkách podléhají – pokud není uvedeno jinak – autorskému právu společnosti Werner Metzger GmbH, Stuttgart.

Jakákoliv duplikace, distribuce, ukládání, přenos, vysílání a reprodukce nebo předávání obsahu jsou výslovně zakázány bez písemného souhlasu společnosti Werner Metzger GmbH.

 


Za obsah dle § 10 odstavce 3 MDStV (mediální regulace v Německu) odpovídá: vydavatel

Obsah našich webových stránek byl vytvořen s velkou péčí, nepřebíráme však žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu.

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsahy na těchto stránkách v souladu s § 6 odst.1 MDStV a § 8 odstv.1 TDG (telekomunikačního zákonu v Německu).  Obsah na těchto stránkách odpovídá obecně platným zákonům.  Poskytovatelé služeb však nejsou povinni sledovat informace třetích stran, které přenášejí nebo ukládají, ani hledat jiné okolnosti, které svědčí o nezákonné činnosti  

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací dle obecně platných zákonů zůstávájí nedotčeny. Odpovědost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy zjistíme konkrétní právní porušení.

 

Pokud zjistíme jakékoliv porušení, okamžitě takovýto obsah odstraníme.

 

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran.  Za obsah na odkazovaných stránkách odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovael webových stránek. Odkazované stránky byly z hlediska možného porušování právních předpisů zkontrolovány a to v době vytvoření odkazu.  V době vytvoření odkazu jsme nezaznamenali žádné porušení. Trvalá kontrola obsahu webových stránek není možná bez konkrétního důkazu o porušení.   Pokud přijdeme na nějaká porušení právních předpisů, tyto odkazy okamžitě odstraníme.

 

Provozovatelé webových stránek se vždy snaží dodržovat autorská práva druhých nebo používat díla vyrobená samostatně a bez licencí.

 

 

Obsah a díla na těchto webových stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. Příspěvky třetích stran jsou označeny. Kopírování, úpravy a distribuce a jakékoliv použití mimo rozsah autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora. popř. výrobce. Stahování a kopírování z těchto stránek je dovolenou pouze pro soukromé účely, není dovoleno pro komerční využití.

Pokud jsou na našich webových stránkách shromažd´ovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo E-mailová adresa) vždy se to děje z dobrovolné vůle.  Nabídky a služby lze v maximální možné míře využívat bez poskytnutí osobních údajů. Tímto výslovně nesouhlasíme s použitím kontaktních údajů v rámci imprintové povinnosti třetích stran pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů.  Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání reklamních informací jako jsou např. spamové e-maily.

bottom of page